Denna sida uppdaterades november 2010

Liten historik om Svenarum

Svenarum [sve:´-], församling i Växjö stift, Vaggeryd kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 1. 241 invånare (2006). Svenarum består av små dalbygder vid Hokaån–Härån samt bruten och mossrik, glesbebyggd skogsbygd. Cirka 320 fornlämningar är kända. Fyra hällkistor är från stenåldern och rösen från bronsåldern. Från äldre järnåldern är talrika domarringar, kvadratiska stensättningar och resta stenar, flertalet inom cirka 20 gravfält, av vilka endast ett har yngre inslag. En vikingatida runsten finns. Kyrkan av sten, ursprungligen en romansk absidkyrka, härrör från 1200-talets början. Den förlängdes mot öster samt försågs med korsarmar och torn i flera etapper 1783–1786 samt 1806–1814. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1809. –I ortnamnet (1281 Datum Swethnarum) ingår en participform av verbet fornsvenska svidha 'svedja' och rum 'öppen plats'. Namnet betyder alltså 'den svedda röjningen'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Byarum, Tofteryd och Hagshult, i söder: Nydala, i öster: Vrigstad, Hylletofta och Bringetofta, och i norr: Malmbäck och Ödestugu.


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.