Denna sida uppdaterades november 2010.

Liten historik om Öggestorp

Öggestorp, före detta församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad; 698 invånare (1995). Öggestorp, som sedan 2006 ingår i Roberga-Öggestorps församling, är en bruten höglandsbygd med strand- och dalbygder i anslutning till Stensjön och Tenhultasjön. Drygt 100 fornlämningar är kända. Spridda rösegravar kan gå tillbaka till bronsåldern, men i övrigt dominerar äldre järnåldern med domarringar, resta stenar och kvadratiska stensättningar, delvis inom sex mindre gravfält. Den åttkantiga centralkyrkan av sten med torn och smalare kor byggdes 1882–1883 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bland annat altaruppsatsen från 1753, predikstolen från 1681, ett triumfkrucifix från 1300-talet och dopfunten från cirka 1200 bevarats. –Ortnamnet (1268 in Yggelsthorp) har föreslagits innehålla ett personnamn och ordet torp 'nybygge'.

Öggestorp tätort i Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), 15 km sydöst om Jönköping; 227  invånare (2006). I Öggestorp, som ligger vid Stensjön, finns en del mindre verksamheter. Pendling till Jönköping förekommer.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Rogberga, i söder: Ödestugu och Malmbäck, i öster: Forserum, och i norr: Lekeryd och Hakarp.


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.