Denna sida uppdaterades senast den 4 februari 2007

Liten historik om Månsarp

Månsarp, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad;  4.423 (1995), 4.394 (2000), 4.531 (2003),  4.550 (2006) invånare. Månsarp är en starkt bruten skogsbygd på höglandet, med spridd bebyggelse i höjdlägen. Cirka 120 förhistoriska fornlämningar är kända, dels spridda bronsåldersrösen men främst stensättningar och över 60 domarringar från äldre järnåldern, flertalet på sju gravfält. Nuvarande bygd är medeltida. Lågteknisk järnframställning ur myrmalm har skett på minst 25 platser, och fem hyttplatser från bergmalmsförädling finns. Taberg har talrika gruvhål och dagbrott. Kyrkan av sten med torn och halvrunt kor stod färdig 1853 och ersatte en träkyrka från 1714 på annan plats. Kormålningen är utförd av Waldemar Lorentzon. –Ortnamnet (1376 i Magnosathorpa sokn), givet efter kyrkbyn, är bildat till mansnamnet Magnus, senare utvecklat till Måns, och torp 'nybygge'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Angerdshestra, i söder: Bondstorp och Byarum, i öster: Barnarp, och i norr: Norrahammar.


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.