Denna sida uppdaterades senast den 3 juni 2007, gårdar med husartorp tillkom
 

Liten historik om Lommaryd

Lommaryd [lu´m-], församling i Linköpings stift, Aneby kommun, Småland (Jönköpings län), Norra Vedbo härad; 1.079 invånare (2006). Lommaryd är en kuperad odlings- och skogsbygd v. om Svartådalen, delvis med markant höjdbebyggelse. Här finns cirka 730 fornlämningar. Förutom fem hällkistor från stenåldern märks närmare 200 gravar från bronsålder och äldre järnålder (rösen, stensättningar av olika form, domarringar), delvis i små gravfält. Flertalet finns dock inom 13 höggravfält från yngre järnålder, varav två stora vid Hullaryd och Vittaryd. Granitkyrkan med torn, svagt spetsformad korabsid och absidförsedda korsarmar byggdes 1889–1893 och ersatte en medeltida stenkyrka. En omfattande invändig restaurering genomfördes 1953–1954 efter Erik Lundbergs ritningar. Ett triumfkrucifix från 1400-talet och en skulpterad dopfunt från cirka 1200 har bevarats. Degla ägdes under 1300-talet av Bo Jonsson (Grip). Huvudbyggnaden av reveterat timmer i två våningar under brutet tak byggdes 1804. Degla byggnadsminnesförklarades 1976. –Ortnamnet (ca 1300 in Lomarydht) innehåller ryd 'röjning'. Förleden är hittills oförklarad.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Vireda, Haurida och Järsnäs, i söder: Bälaryd och Bredestad, i öster: Marbäck och Frinnaryd, och i norr: Linderås och Adelöv.

Avskrifter: Ministerialböcker.


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.