Denna sida uppdaterades senast den 1 februari 2007

Liten historik om Ljungarum

Ljungarum,  före detta  församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad; 15.605 invånare (1993).  Ljungarum som sedan 2006 ingår i församlingen Jönköpings Kristina-Ljungarum, är till största delen tätbebyggd. Den tornlösa stenkyrkan härrör troligen från 1200-talet. Den breddades mot söder och förlängdes mot öster med ett tresidigt kor 1746. Den skulpterade dopfunten härrör från 1100-talets slut. Strömsbergs herrgårds huvudbyggnad av timmer i två våningar under valmtak byggdes 1747 och byggnadsminnesförklarades 1988. –Ortnamnet (1278 Jn Liongarum) innehåller troligen ordet ljung 'ljungbevuxen trakt' eller dyligt och rum 'öppen plats'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Sofia och Norrahammar, i söder: Barnarp, i öster: Rogberga och Huskvarna, och i norr: Kristina.


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.