Lekeryd kyrka (foton Ulf Johansson).

Kyrkan förlängdes mot väster på 1730-talet och försågs med torn 1764. Interiörens takmålningar tillkom 1782. Altaruppsatsen av Johan Ullberg den yngre skänktes 1764. Ett altarskåp från cirka 1500 är bevarat liksom ett krucifix från cirka 1300 och ett Mariaskåp från 1400-talet. Predikstolen härrör från 1640-talet. En skulpterad dopfunt från cirka 1200 har bevarats.