Denna sida uppdaterades senast den 1 februari 2007

Liten historik om Kristina

Jönköpings Kristina, före detta  församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad;  Jönköping Kristina ingår sedan 2006 i församlingen  Jönköpings Kristina-Ljungarum. 27.761  invånare (2006). Församlingen bröts 1600 ut ur dåvarande Jönköpings slottsförsamling.  Den treskeppiga stenkyrkan, delvis med fasader av huggen sandsten, grundlades 1649 och invigdes 1673. Tornet stod färdigt 1686 och den skulpterade portalen tillkom 1688. Efter en brand 1790 fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Predikstolen är från 1825. Den medeltida stadskyrkan av sten brann 1612 och ersattes av en provisorisk träkyrka. I Jönköping fanns också ett franciskankloster, grundlagt 1283. Det ombyggdes 1600–1602 för kronans bruk och omvandlades till Jönköpings slott, varvid kyrkan delvis togs i bruk som tyghus. Slottet förstördes vid en brand 1737. Östra kapellet uppfördes sedan dess föregångare, en korskyrka från 1702–1704, förstörts av en brand 1935. Ekhagens kyrka byggdes 1968 och Råslättskyrkan 1975. Under medeltiden fanns också en kyrka i Sanna.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Sofia, och i söder: Ljungarum.

Avskrifter: Ministerialböcker.
 


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.