Denna sida uppdaterades senast den 8 juni 2007, gårdar med husartorp tillkom

 

Liten historik om Bredestad

Bredestad,  före detta församling i Linköpings stift, Aneby kommun i Småland (Jönköpings län),  2.270 invånare (1990). Bredestad som sedan 2006 igår i Aneby församling, Norra Vedbo härad;  Bredaryd består av dalgångsbygder i anslutning till Svartån och av spridd höjdbebyggelse utanför dessa. Cirka 200 fornlämningar är kända, förutom enstaka bronsåldersrösen i huvudsak belägna på järnåldersgravfält med högar, domarringar och stensättningar. Den romanska absidkyrkan av sten är uppförd cirka 1200 och senare förlängd mot väster. Tornet av trä är byggt under 1700-talets förra hälft. Koret nybyggdes 1867, i stort sett med bibehållande av sitt gamla utseende. Långhustaket har målningar från 1700-talet. Predikstolen tillkom 1648. Flera medeltida skulpturer är bevarade. – Ortnamnet (1292–1312 de Bredhestadhum) innehåller sannolikt adjektivet bred och plural av fornsvenska stadher 'ställe'.

NationalencyklopedinNärliggande socknar i väster:
Bälaryd, i söder: Flisby, i öster: Askeryd, och i norr: Marbäck och Lommaryd.

 


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.