Denna sida uppdaterades senast den 27januari 2007

Liten historik om Barkeryd

Barkeryd, församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad; 1.124 invånare (2006). Barkeryd består av skogsbygd i Småländska höglandet. Omkring 225 fornlämningar är kända, samtliga av bronsålderns och äldre järnålderns typer (rösen, kvadratiska stensättningar och domarringar). Flertalet ligger spridda, men gravfält finns, varav ett större vid Äsperyd. Barkeryd har i huvudsak koloniserats under medeltiden. Den nuvarande nyklassicistiska stenkyrkan med torn och halvrunt kor stod färdig 1846 och ersatte en medeltida stenkyrka. Delar av en dopfunt från 1100-talets slut är bevarade. – Namnet (1307 de Bierkrydhum) har ansetts innehålla ett äldre namn på Barkerydssjön, men även andra tolkningar finns. Efterleden är ryd 'röjning'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Forserum och Malmbäck, i söder: Almesåkra, i öster: Nässjö och Flisby, och i norr: Järsnäs och Lekeryd.

 


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.