Denna sida uppdaterades senast den 7 juni 2007, gårdar med husartorp tillkom
 

Liten historik om Bälaryd

Bälaryd, före detta  församling i Linköpings stift, Aneby kommun, Småland (Jönköpings län), Norra Vedbo härad;  Bälaryd, som sedan 2006 ingår i Aneby församling, är en kuperad höglandsbygd väster om Svartådalen. Där finns cirka 220 fornlämningar: spridda gravar från bronsålder–äldre järnålder (rösen, kvadratiska stensättningar, domarringar m.m.) samt två höggravfält från yngre järnåldern. Kyrkan av sten med torn är byggd cirka 1200 och förlängdes mot öster senare under medeltiden. Under 1700-talet tillbyggdes en bred korsarm i norr och en sakristia i öster. Korsarmen har takmålningar från 1755. En äldre altartavla är målad av Johan Werner 1640, även predikstolen härrör från 1600-talet. Ett krucifix från 1400-talet och en dopfunt från 1200-talet har bevarats. – Ortnamnet (1292–1312 de Balarydht) innehåller en oklar förled och efterleden ryd 'röjning'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Järsnäs, i söder: Flisby, i öster: Bredestad och Marbäck, och i norr: Lommaryd.

 


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.