Denna sida uppdaterades senast den 27 januari  2007

Liten historik om Askeryd

Askeryd, församling i Linköpings stift, Aneby kommun i Småland (Jönköpings län), Norra Vedbo härad; 391 invånare (2006). Askeryd består av höglandsbygd vid gränsen till Östergötland. Församlingen rymmer närmare 50 fornlämningar: en hällkista, bronsåldersrösen, domarringar och ett gravfält från yngre järnåldern. Kyrkan av sten, ursprungligen troligen från 1200-talet, försågs på 1400-talet med tegelvalv samt vid 1600-talets mitt med korsarmar och vapenhus av reveterat trä. Kalkmålningar från 1500-talets förra del. – Namnet, som 1282 skrevs (de) Askeryt, innehåller troligen en form av trädbeteckningen ask och ryd 'röjning'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Marbäck, Bredestad och Flisby, och i söder: Eksjö.


 


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.