Denna sida uppdaterades senast den 27 januari 2007

Liten historik om Almesåkra

Almesåkra, församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 219 invånare (2006). Almesåkra utgörs av högland. I församlingen finns cirka 65 kända fornlämningar, i huvudsak rösen och kvadratiska stensättningar från bronsålder och äldre järnålder. "Torsa stenar" är ett rikt varierat, sevärt gravfält. Stenkyrka med västtorn, byggd 1867 efter Johan Adolf Hawermans ritningar. Den har haft två föregångare av trä. Från den senare av dessa, byggd 1694, finns ett 100-tal bräder med målningar från cirka 1760 bevarade. – Namnet (Almarsakar i början av 1300-talet) innehåller efterleden åker. Förleden är troligen en form av mansnamnet Almar.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Malmbäck, i söder: Bringetofta, i öster: Norra Sandsjö, och i norr: Nässjö och Barkeryd.


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.