Vista härad:

(in) Wyst 1291. - Vist är ett av de 'land' i Småland som inordnats som distrikt i häradsindelningen. Namnet hat antagits innehålla fornsvenska vist 'åkrök', syftande på en krök i Röttleån nära Reaby söder om Gränna, känt som medeltida tingsplats. Namnet på den gamla samlingsplatsen får då antas ha överförts på 'landet'. Häradsnamnet kan emellertid också innehålla fornsvenska vist i betydelsen 'vistelseort, hemvist, också det från början snarast syftande på en samlingsplats.

Svenskt ortnamnslexikon

Vista härad, bestod av följande socknar:

 [ Gränna ]   [ Skärstad ]   [ Visingsö ]   [ Ölmstad ] 

och församlingar:

 [ Gränna ]   [ Skärstad ]   [ Visingsö ]   [ Ölmstad ] 

andra härader:

 [ Mo ]   [ Norra Vedbo ]   [ Södra Vedbo ]   [ Tveta ]   [ Västbo ]   [ Västra ]   [ Östbo ]   [ Östra ] 

 


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.