Södra Vedbo:

Sudhra Widhbo 1399. - Häradet omfattar södra delen av det tidigare häradet Vedbo, som vid mitten av 1400-talet delades i Norra Vedbo härad och Södra Vedbo härad.

Svenskt ortnamnslexikon

Södra Vedbo härad, bestod av följande socknar:

 [ Bellö ]   [ Edshult ]   [ Eksjö ]   [ Flisby ]   [ Hult ]   [ Hässleby ]   [ Höreda ]   [ Ingatorp ]   [ Mellby ]   [ Norra Solberga ] 

och församlingar:

 [ Bellö ]   [ Edshult ]   [ Eksjö ]   [ Flisby ]   [ Hult ]   [ Hässleby ]   [ Höreda ]   [ Ingatorp ]   [ Mellby ]   [ Norra Solberga ] 

Andra härader:

 [ Mo ]   [ Norra Vedbo ]   [ Tveta ]   [ Vista ]   [ Västbo ]   [ Västra ]   [ Östbo ]   [ Östra ] 

 


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.