Norra Vedbo härad:

Norra Withbo 1443. - Vedbo (Widhbo 1271 avskrift) är ett av de 'land' i Småland som inordnats som distrikt i häradsindelningen. Namnet är bildat av forsvenska vidher 'skog' och bo 'bygd' och betyder alltså 'Skogsbygden'. Vedbo var långsträckt, och såsom framgård av belägg från slutet av 1300-talet räknade man med en nordlig och en sydlig huvudbygd. Vid mitten av 1400-talet delades häradet judiciellt i två härader, motsvarande de moderna Norra Vedbo härad och Södra Vedbo härad.

Svenskt ortnamnslexikon

Norra Vedbo härad, bestod av följande socknar:

 [ Adelöv ]   [ Askeryd ]   [ Bredestad ]   [ Bälaryd ]   [ Frinnaryd ]   [ Haurida ]   [ Linderås ]   [ Lommaryd ]   [ Marbäck ]   [ Säby ]   [ Vireda ] 

och församlingar:

 [ Adelöv ]   [ Askeryd ]   [ Bredestad ]   [ Bälaryd ]   [ Frinnaryd ]   [ Haurida ]   [ Linderås ]   [ Lommaryd ]   [ Marbäck ]   [ Säby ]   [ Vireda ] 

Andra härader:

 [ Mo ]   [ Södra Vedbo ]   [ Tveta ]   [ Vista ]   [ Västbo ]   [ Västra ]   [ Östbo ]   [ Östra ] 

 


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.