Mo härad:

Moaherath 1259. - Till grund för häradsnamnet ligger ordet mo, fornsvenska mor, antingen i den ursprungliga betydelsen 'sand' eller i den sekundära betydelsen 'barrskog på sandmark'. Häradets huvudbygd i Nissans övre dalgång kännetecknas av sandmo, och häradet är rikt på tallskog. Den fornsvenska förleden Moa- kan innehålla genitiv pluralis av fornsvenska mor eller genitiv av en därtill bildad plural inbyggarbeteckning, fornsvenska moar. En inbyggarbeteckning skulle snarast syfta på invånarna i bygden, men pluralis av mo kan likaväl avse en samlingsplats.

Svenskt ortnamnslexikon

Mo härad, bestod av följande socknar:

 [ Angerdshestra ]   [ Bottnaryd ]   [ Källeryd ]   [ Mulseryd ]   [ Norra Hestra ]   [ Norra Unnaryd ]   [ Stengårdshult ]   [ Valdshult ]   [ Åsenhöga ]   [ Öreryd ] 

och församlingar:

 [ Angerdshestra ]   [ Bottnaryd ]   [ Källeryd ]   [ Mulseryd ]   [ Norra Hestra ]   [ Norra Unnaryd ]   [ Stengårdshult ]   [ Valdshult ]   [ Åsenhöga ]   [ Öreryd ] 

Andra härader:

 [ Norra Vedbo ]   [ Södra Vedbo ]   [ Tveta ]   [ Vista ]   [ Västbo ]   [ Västra ]   [ Östbo ]   [ Östra ] 

 


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.